Р Е Ш Е Н И Е №...

 

гр. ВРАЦА,  18.07.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд наказателно отделение в

публичното заседание на 19.06.2014 в състав:

 

Председател: Иван Маринов

    Членове: Х. Михайлова

                               Веселка Иванова

в присъствието на:

прокурора: Ц. Р.

секретар: Х.Ц.

като разгледа докладваното от съдията Х. Михайлова             

ВНОХ дело N` 184 по описа за 2014 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

С присъда № 19/27.03.2014 г., постановена по НОХД № 227/2014 г.по описа на Врачанския Районен съд, състав на съда е признал подсъдимите К.Б.Н. и А.Д.И. за виновни в това, че за времето от 15.06.2010 г. до 25.08.2010 г. в гр. Враца, при условията на продължавано престъпление и повторност след предварителен сговор по между си, в немаловажен случай, чрез повреждане и разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на техническо средство са отнели от владението на различни лица чужди движими вещи на обща стойност 1797,55 лв. с намерение противозаконно да ги присвоят, както следва:

- На 15/16.06.2010г. след предварителен сговор помежду си, в хале, находящо се в Промишлена зона на гр. Враца са отнели чужди движими вещи - 1 бр. ъглошлайф, марка „Хитачи”, 1 бр. ъглошлайф De walt, 1 бр. бормашина „Спарки”, 1 бр. удължител с дължина 20м.,1 бр. електрожен, марка „Кракра” и 100.00 кг. месингови тръби или вещи на обща стойност 1244,40 лв., собственост на РТР ООД - гр. Враца, от владението и без съгласието на ръководството на дружеството, с намерение противозаконно да ги присвоят, като случаят не е маловажен и деянието е извършено при условията на повторност; и

- На 24 срещу 25.08.2010г., в местността “Мало Краище” - Врачански лозя, след предварителен сговор по между си, чрез разрушаване и повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот /изкривена решетка на прозорец, разбита врата, счупени катинари/ и чрез използване на техническо средство /лост/, са отнели чужди движими вещи - 2 бр. въдици, 1 бр. храсторез /косачка/, 1 бр. резачка за дърва, 1 бр. ел. дрелка „Спарки”, 2 бр. вериги за автомобил, 1 бр. макара с навит  проводник /40м./, 20 м. ел. проводник, 10 м. ел. проводник, 15 М. рекордоман, прахосмукачка /10 бр. арматурни пана и 200 кг. желязо или вещи на обща стойност 553.15лв. от владението и без съгласието на Т. И. В. от гр. В., с намерението противозаконно да ги присвоят, като деянието е извършено при условията на повторност и случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.т. 3,4,5 и 7 вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.28 вр. чл.26 ал.1 от НК вр. чл.373, ал.2 НПК вр. чл.58а, ал.1 НК е ОСЪДИЛ  подсъдимия К.Б.Н.  на три години и четири месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален "строг" режим на изтърпяване на наказанието в затвор или затворническо общежитие от закрит тип;

 На основание чл.195, ал.1, т.т. 3,4,5 и 7 вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.28 вр. чл.26 ал.1 от НК вр. чл.373, ал.2 НПК вр. чл.58а, ал.1 НК е ОСЪДИЛ подсъдимия А.Д.И.  на три години и четири месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален "строг" режим на изтърпяване на наказанието в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

Със същата присъда съдът е постановил на основание чл. 301, ал. 1 т. 11 НПК, веществените доказателства 1 брой  ъглошлайф, зелен на цвят „HITACHI - Е 23 SF2” с № 2008D981315 и 1 брой бормашина SPARKY-BUR2” с № 129391, предадени с протокол за доброволно предаване от 13.07.2010 г. /л.13 ДП/ и 1 брой ъглошлайф жълт на цвят с надпис „DE WALT”, предаден с протокол за доброволно предаване от 12.07.2010 г. /л. 14 ДП/ и намиращи се в ПУ „Дъбника” -Враца, да се върнат на собственика „РТР” ООД, гр. Враца.

На основание чл.189, ал.3 НПК съдът е осъдил подсъдимите К.Б.Н.  и  А.Д.И.  да заплатят солидарно в полза на държавата, по сметка на ОД МВР-Враца направените по делото разноски в размер на 42,16 лева.

Недоволни от така постановената присъда са останали подсъдимите К.Н. и А.И., които съответно чрез служебните си защитници адв. В. С. и адв. Д.Д.,***, са депозирали въззивна жалба в законоустановеният за това срок. В жалбата са релевирани оплаквания досежно размера на наложените им наказания. И двамата считат, че наказание от по три години и четири месеца лишаване от свобода за явно несправедливо, несъразмерно и изключително завишено. Отбелязват също, че не са преценени в достатъчна степен наличните смекчаващи отговорността обстоятелства. Искането им е присъдата на РС-Враца да бъде изменена, като бъде намален размера на наложените им наказания.

Участващият по делото прокурор от ВрОП е на становище, че жалбата на подсъдимите е неоснователна, а присъдата на РС правилна и законосъобразна. Счита, че обосновано съдът е приел, че наложените им наказания следва да бъдат при превес на отегчаващите обстоятелства.

В съдебно заседание пред въззивната инстанция, жалбоподателите Н. и И. се явяват лично и със служебни защитници адв. С. и адв. Д.. Същите заявяват, че поддържат жалбата с искане да бъде изменена присъдата и намален размерът на наложените им наказания или делото да бъде върнато за ново разглеждане, поради допуснати съществени процесуални нарушения.

Врачанският окръжен съд, след като провери изложените в жалбата оплаквания, становищата на страните по делото и изцяло правилността на обжалваната присъда, в рамките на правомощията и своята компетентност по чл.313 и чл.314 НПК намира за установено следното:

Производството пред първостепенния съд е протекло по реда на гл.27, чл.371, т.2 НПК, като подсъдимите са признали изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и са дали съгласие да не се събират доказателства за тези факти, като са признали вината си.

От фактическа страна е прието за установено следното: Подсъдимите К.Н. и А.И. през м.юни 2010 г. видяли, че в една от стените на хале, находящо се в Промишлената зона на гр.Враца и стопанисвано от "РТР" ООД в същият град, съществува отвор през който могли да преминат. Взели решение да влязат в халето, като в изпълнение на тази си уговорка през нощта на 15/16.06.2010 г. проникнали през този отвор, в производственото хале, от където изнесли 1 бр. ъглошлайф, марка „Хитачи”, 1 бр. ъглошлайф De walt, 1 бр. бормашина „Спарки”, 1 бр. удължител с дължина 20м.,1 бр. електрожен, марка „Кракра” и 100.00 кг. месингови тръби, които скрили в близост до сградата. На следващият ден двамата подсъдими превозили вещите с каруца до пункт за вторични суровини и продали тръбите на неизвестно лице. Метаните от електрожена и проводника предали в пункт за изкупуване на вторични суровини, като за себе си оставили останалите вещи. В храсти, близо до жилището им, подсъдимите оставили ъглошлайф „De walt”, който впоследствие бил намерен от свидетелят И.К., който пък го предал на свидетеля В. П..

На 13.07.2010 г. подсъдимият Н. доброволно предал на полицейски служител ъглошлайф "Хитачи" и бормашина "Спарки", като признал за извършеното.

От назначената съдебно-оценителна експертиза се установява, че общата стойност на отнетите вещи от "РТР" ООД е 1244,40 лв.

В края на м.август 2010 г. подсъдимите решили, като се уговорилви помежду си, да отидат до Врачанските лозя и огледат имотите от които могат да отнемат вещи. На 24/25.08.2010 г. двамата отишли до местността "Мало краище" във врачанските лозя и се насочили към къща, собственост на свидетеля Т. И. В. от гр. В. Двамата прескочили дворната врата, с лост изкривили решетката на неостъклен прозорец и влезли в къщата, в която разбили и една от вратити на стаите. От там изнесли 2 бр. въдици, 1 бр. храсторез /косачка/, 1 бр. резачка за дърва, 1 бр. ел. дрелка „Спарки”, 2 бр. вериги за автомобил, 1 бр. макара с навит  проводник /40м./, 20 м. ел. проводник, 10 м. ел. проводник, 15 М. рекордоман, прахосмукачка /10 бр. арматурни пана. Вещите оставили до вратата на двора. От стопанска постройка към жилището по неустановен начин счупили катинар от където изнесли около 200 кг. желязо, което оставили при останалите вещи. На следващият ден двамата подсъдими се върнали на мястото до къщата на свид. Т. В.и с каруца превозили вещите до пункт за изкупуване на вторични суровини "М. Т. ЕООД гр. В., където предали металните изделия. Подсъдимият Н. задържал за себе си храсторез/косачка "Флорабест" и резачка за дърва "Флорабест", които по-късно доброволно предал в хода на досъдебното производство и същите били върнати на собственика - свид. В.

Съгласно заключението на назначената съдебно-оценителна експертиза се установява, че общата стойност на отнетите вещи от дома на свид. Т.В. е 553,16 лв.

Горната фактическа обстановка е подкрепена без противоречиво от събраните и приобщени по съответният процесуален ред доказателства, а именно: самопризнанията на подсъдимите, показанията на свидетелите Г. Е., Т. В., И.К., В.К., Т.Т., Л.П. и Ц. П., множеството писмени доказателства, като протокол за оглед на местопроизшествие, протоколи за доброволно предаване, заключение на СОЕ.

Въззивната инстанция изцяло възприема изложената фактическа обстановка така, както е възприета от първият съд.

Въз основа на така приетото от фактическа страна РС-Враца е направил законосъобразен правен извод, че подсъдимите К.Н. и А.И. с деянията си са осъществили от обективна и субективна страна състава на чл.195, ал.1, т.3, т.4, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28 вр. чл.26, ал.1 НК.

Правилно първият съд е приел, че направеното самопризнание от подсъдимите се подкрепя от събраните по делото доказателства, които е анализирал в достатъчна степен с оглед развилото се производство по реда на съкратеното съдебно следствие.

Съставът на ВрОС намира, че на база възприетата фактическа обстановка са изведени верни, правни изводи, както относно квалифициращите деянието признаци, така и формата на вина - пряк умисъл.

Досежно размерът на наложените им наказания и след задължителната редукция по чл.58а НК е осъдил двамата подсъдими Н. и И. на по три години и четири месеца "лишаване от свобода", тоест първоначалното наказание преди редукцията е било около средата на предвиденото наказание в материалната норма от по пет години.

Въззивната инстанция счита, че така наложените наказания следва да бъдат редуцирани, в която връзка жалбата от подсъдимите се явява основателна. Съвкупността на всички смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства не представлява механичен сбор, а същите с оглед адекватност на наказанието за конкретното извършено деяние следва да бъдат съобразени. При анализ на смекчващите и отегчаващите отговорността обстоятелства следва също да се има предвид тяхната взаимна връзка и обусловеност, като в достатъчна степен следва да се отчете съдействието на подсъдимите в ДП, доброволното предаване на част от отнетите вещи, като тази инстанция намира наложените от първият съд наказания за завишени. Съдебното минало на подсъдимите безспорно трябва да бъде отчитано, но то не следва да е само по себе си определящо при размера на наказанието за конкретното деяние. Целите на специалната и генерална превенция могат да бъдат постигнати и с по-ниска санкция, предвидена за съответното престъпление, а именно наказание от по две години и осем месеца "лишаване от свобода" за всеки един от двамата подсъдими, след редукцията по чл.58а от НК, като в случая не са налице законовите предпоставки по чл.66 от НК, предвид предходните осъждания на подсъдимите. Обсъждане приложението на тази разпоредба не се налага, поради което относно начина на изтърпяване на наказанието правилно РС е приел, че следва да бъдат изтърпени при "строг" режим в затвор.

По изложените съображения настоящият съдебен състав намира, че жалбата на подсъдимите е основателна, като първият съдебен акт подлежи на корекция с намаляване размерът на наложеното наказание и на двамата подсъдими - "лишаване от свобода" за срок от по две години и осем месеца.

При направената служебна проверка въззивната инстанция не констатира допуснати съществени процесуални нарушения в досъдебната и съдебна фаза на наказателното производство водещи до отмяна и връщане на делото за ново разглеждане, но съгласно гореизложеното намира, че са налице основания за изменение на постановената присъда относно размера на наложените наказания на двамата подсъдими, като в останалата част присъдата следва да бъде потвърдена.

Водим от изложеното и на основание чл.337, ал.1, т.1 вр. чл. 334, т.3 НПК Врачанският окръжен съд

 

                      Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ Присъда № 19/27.03.2014 г., постановена по НОХД № 227/2014 г. на РС-Враца, като намалява размера на наложените на подсъдимите К.Б.Н. и А.Д.И. наказания "лишаване от свобода" от по 3 /три/ години и 4 /четири/ месеца на по 2 /две/ години и 8 /осем/ месеца.

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата част.

Решението е окончателно.

 

 

                        Председател:

 

 

                            Членове:1.

 

 

 2.