РЕШЕНИЕ №…………

 

Гр. Враца, 12.08.2014год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Врачанският окръжен съд, наказателно отделение в открито заседание на 17 юли две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                           Председател: ХРИСТИНА МИХАЙЛОВА

            Членове: ПЕТЯ ВЪЛЧЕВА

               Мл.с. М. АЛЕКСАНДРОВА

       

при участието на секретаря Л.Г. и на прокурора П. К., след като изслуша докладваното от съдия Вълчева ВНОХД № 294 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.313 и сл. от НПК.

С присъда №36 от 26.05.2014год., постановена по НОХД №551/2014год. Врачанският Районен Съд е признал подсъдимите Г.Д.Д. ***, с ЕГН **********, Б.Г. ***, с ЕГН ********** и Д.В.И. ***, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВНИ В ТОВА, както следва:

Подс. Г.Д. и подс. Б.Б. затова, че за времето от 20.00 ч. на 20.12.2012 год. до 07,30 ч. на 21.12.2012 год. в с.Баница, в съучастие помежду си, като съизвършители, а подс.Б.Б. и като непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на деянието и е могъл да ръководи постъпките си, СА ОТНЕЛИ чужди движими вещи: 1бр. електрожен „Кракра” с работни кабели 4 м. на стойност 120 лв.; 1бр. голяма ъглошлайфка на стойност 90 лв.; 2бр. удължители гумирани по 30 м. всеки на стойност 54,60 лв.; 2бр. бензинови лампи за пърлене на стойност 30 лв.; 1бр. гайковърта дрелка на стойност 54 лв.; 1бр. газова горелка, пърлачка с 3 м. маркуч на стойност 21 лв.; 1бр. пластмасово сандъче от акумулатор на стойност 10 лв.; 3бр.бронзови канели на стойност 10,80 лв.; 5бр. кранчета на стойност 12 лв.; 1бр.помпа за помпане на гуми на стойност 12,60 лв.; 1бр. кожена чанта с различни парчета кабел за 7 лв.; 2бр. водомери за 56 лв.; 1бр.медна лозарска пръскачка за 70 лв.; 1бр. бояджийска машина с маркуч 7-8 м. и с накрайник за 59,50 лв.; 1бр. меден котел с вместимост 15л. за 15 лв.; 1бр. желязна шейна за 17,50 лв.; 1бр.казан за варене на ракия с вместимост 80 л. за 252 лв.; 3бр. двигатели от перални машини за 9 лв., 1бр. водна помпа „Бибо 3/4” за 96 лв., водна помпа „Бибо 1/2” за 112лв. или вещи на обща стойност 1 109 лв. /хиляда сто и девет лева/ от владението на св.Т. К. Ц. от с.с., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят

Подс.Д.И. за това, че на 20/21.12.2012 год. в с.Баница, с цел да набави имотна облага за другиго– подс.Г.Д. и подс.Б.Б., Е СПОМОГНАЛ да бъдат отчуждени чужди движими вещи: 1бр. електрожен „Кракра” с работни кабели 4 м. на стойност 120 лв.; 1бр. голяма ъглошлайфка на стойност 90 лв.; 2бр. удължители гумирани по 30 м. всеки на стойност 54,60 лв.; 2бр. бензинови лампи за пърлене на стойност 30 лв.; 1бр. гайковърта дрелка на стойност 54 лв.; 1бр. газова горелка, пърлачка с 3 м. маркуч на стойност 21 лв.; 1бр. пластмасово сандъче от акумулатор на стойност 10 лв.; 3бр. бронзови канели на стойност 10,80 лв.; 5бр. кранчета на стойност 12 лв.; 1бр.помпа за помпане на гуми на стойност 12,60 лв.; 1бр. кожена чанта с различни парчета кабел на стойност 7 лв.; 2бр. водомери на стойност 56 лв.; 1бр.медна лозарска пръскачка на стойност 70 лв.; 1бр. бояджийска машина с маркуч 7-8 м. и с накрайник на стойност 59,50 лв.; 1бр. меден котел с вместимост 15л. на стойност 15 лв.; 1бр. желязна шейна на стойност 17,50 лв.; 1бр.казан за варене на ракия с вместимост 80 л. на стойност 252 лв.; 3бр. двигатели от перални машини на стойност 9 лв., 1бр. водна помпа „Бибо 3/4” на стойност 96 лв., водна помпа „Бибо 1/2” на стойност 112лв. или вещи на обща стойност 1 109 лв. /хиляда сто и девет лева/, ЗА КОИТО Е ПРЕДПОЛАГАЛ, ЧЕ СА ПРИДОБИТИ ЧРЕЗ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ от подс.Г.Д. и подс.Б.Б., като им е помогнал да ги пренесат от центъра на с.Баница, до дома на подс.Г.Д. ***, поради което и на основание:

- по чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. с чл.54 и чл.58”а”, ал.1 от НК – за подс.Г.Д.Д.,

- по чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3, вр. с чл.54 и чл.58”а”, ал.1 от НК – за подс. Б.Г.Б. и 

- по чл.215, ал.1, вр. с чл.54 и чл.58”а”, ал.1 от НК – за подс.Д.В.И., ги е осъдил, както следва:

   - подс. Г.Д.Д. на ЕДНА ГОДИНА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на наказанието е отложено за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на присъдата. 

   - подс. Б.Г.Б. на ШЕСТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на наказанието е отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на присъдата. 

   - подс.Д.В.И. на ОСЕМ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, което наказание следва да изтърпи при първоначален режим „строг”, при настаняване в затвор, съгласно чл.57 ал.1 вр. с чл.61 т.2 от ЗИНЗС.

Постановено е ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, които се съхраняват в РУП-Враца и са описани в Протокол за оглед от 15.10.2013 г. /на л.10-11,том.2-ри от ДП/, както и в Закл.Мнение от 05.03.2014 г. /на л.84-85,том.2-ри от ДП/, да се върнат на собственика им - св.Т. К. Ц. от с.Б. и тримата подсъдими са осъдени да заплатят разноските по делото от д.п.– сумата от общо 34.54 лв. в полза на Държавата и по сметка на ОД на МВР-Враца.

От съдебният акт на РС Враца е останал недоволен подсъдимият Д.В.И., който е депозирал въззивна жалба. Навеждат се доводи, че постановеният съдебен акт е неправилен. Твърди се, че наложеното му наказание е прекалено тежко и се иска същиото да бъде изменено като размера му бъде намален или заменено с „Пробация”.

В съдебно заседание пред въззивната инстанция подсъдимият се явява лично и с адв.П.С., която поддържа жалбата и направеното с нея искане за намаляване наложеното наказание. Твърди се, че определянето на размера на наказанието следва да бъде при превес на смекчаващи вината обстоятелства, като бъде отчетено пълното му съдействие на органите на полицията и на съда, степента на неговото участие в деянието, тежкото му семейно състояние и тежко здравословно състояние след претърпяна хирургична интервенция и последваща необходимост от рехабилитация.

Представителя на Окръжна прокуратура Враца взема становище за неоснователност на жалбата. Заявява, че присъдата следва да бъде потвърдена като правилна и законосъобразна.

В последната си дума подсъдимият пред въззивната инстанция се признава за виновен и моли съдът да намали размера на определеното му наказание.

Останалите двама подсъдими Г.Д. и Б.Б. не са обжалвали атакуваният съдебен акт, като в съдебно заседание лично и чрез служебните си защитници заявяват, че не се присъединяват към жалбата на подс. И. и са доволни от постановеният съдебен акт.

Врачанският окръжен съд, като взе предвид доводите и възраженията на страните и като провери изцяло правилността на атакувания съдебен акт, съобразно разпоредбата на чл.314 от НПК, намира за установено следното:

Депозираната въззивна жалба е в преклузивният срок по чл.319, ал.1 от НПК, подадена е от страна в процеса с право и интерес от обжалване, поради и което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е неоснователна по следните съображения:

Районният съд е разгледал делото по реда на глава ХХVІІ от НПК- съкратено съдебно следствие и е постановил присъдата си при пълнота на доказателствата, при изяснена фактическа обстановка, относима спрямо повдигнатото срещу подсъдимият обвинение, при анализа, на която е достигнал до верни и законосъобразни правни изводи.

Настоящият съдебен състав след извършване на собствена проверка и анализ на доказателствата по делото, намира за установено следното:

Тримата подсъдими- подс. Г.Д.Д., подс. Б.Г.Б. и подс. Д.В.И. ***, познават се и са приятели.

Вечерта на 20.12.2012год. в дома на подс. Д.И., с прякор „Дражко”, в с. Баница, ул.”V-ти конгрес”, №24 били на гости неговият братовчед Т. В. със семейството си и празнували празник на неговото дете. По късно в този дом пристигнали подс. Г.Д. и подс. Б.Б., които донесли ракия и се включили в празненството.п След полунощ на 20/21.12.2012год. Т. В. заедно със семейството си си тръгнали от празненството, като  подс. Г.Д. и подс. Б.Б. си тръгнали с тях. Последните двама отишли в дома на подс. Г.Д.,***, където продължили да пият ракия, като по- късно повлияни от алкохола излезли и тръгнали из улиците на селото. Стигайки до къщата на св. Т. К. Ц., находяща се на ул.”Ал.Стамболийски”, №66 решили да проникнат в двора и да отнемат метални вещи. За целта прескочили оградата на имота и проникнали в същия. Там от незаключен гараж, който св. Т. Ц. бил превърнал в работилница и държал различни инструменти, взели и наслагали в чували следните вещи: 1бр. електрожен „Кракра” с работни кабели 4 м. на стойност 120 лв.; 1бр. голяма ъглошлайфка на стойност 90 лв.; 2бр. удължители гумирани по 30 м. всеки на стойност 54,60 лв.; 2бр. бензинови лампи за пърлене на стойност 30 лв.; 1бр. гайковърта дрелка на стойност 54 лв.; 1бр. газова горелка, пърлачка с 3 м. маркуч на стойност 21 лв.; 1бр. пластмасово сандъче от акумулатор на стойност 10 лв.; 3бр.бронзови канели на стойност 10,80 лв.; 5бр. кранчета на стойност 12 лв.; 1бр.помпа за помпане на гуми на стойност 12,60 лв.; 1бр. кожена чанта с различни парчета кабел за 7 лв.; 2бр. водомери за 56 лв.; 1бр.медна лозарска пръскачка за 70 лв.; 1бр. бояджийска машина с маркуч 7-8 м. и с накрайник за 59,50 лв.; 1бр. меден котел с вместимост 15л. за 15 лв.; 1бр. желязна шейна за 17,50 лв.; 1бр.казан за варене на ракия с вместимост 80 л. за 252 лв.; 3бр. двигатели от перални машини за 9 лв., 1бр. водна помпа „Бибо 3/4” за 96 лв., водна помпа „Бибо 1/2” за 112лв. или вещи на обща стойност от 1 109лв. След като напълнили чувалите с изброените вещи, ги прехвърлили пред оградата и се запътили към дома на подс. Г.Д.. Тъй като чувалите били много тежки и те се изморили, ги оставили в близост до басейна в селото и отишли до дома на подс. Д.И.. Събудили го и го попитали дали ще им помогне да пренесат желязото. Подс. Д.И. се съгласил и тримата отишли до мястото, където били оставени чувалите. След като пристигнали, взели ги и заедно тримата ги пренесли в дома на подс. Г.Д., където разбили електрожена и смачкали част от другите метални вещи. Уговорили се подс. Д.И. на следващата сутрин да намери транспорт да превозят вещите в пункт за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали, след което последният се прибрал в дома си.

На следващата сутрин- 21.12.2012год. подс. Д.И. посетил познатия си св. Б. Б., за когото знаел, че има лек автомобил и го помолил да им превози желязо, което да предаде като отпадък. Св. Б. Б. се съгласил и с управляваният от него автомобил „Опел Вектра”, рег. № ВР 04-32 ВК отишли до дома на подс. Г.Д., където подсъдимите натоварили част от чувалите с желязо в багажника на автомобила. От там св. Б. Б., подс. И., подс. Д. и подс. Б. отишли до близкото на около 10км. с. Борован, където в пункт за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали предали същите. Връщайки се в с. Баница подс. И. дал на св. Б.Б.20лв. за услугата и слязъл от автомобила. Подс. Г.Д., научавайки, че св. Б.ща пътува по своя работа до гр. Враца, го помолил да ги закара до там, но първо да вземат още желязо от дома му, което да предадат в пункт  в града. Св. Б. се съгласил , като отново минали до дома на подс. Д., където той и подс. Б. натоварили останалото от крадените вещи в багажника на автомобила. Тримата отишли до пункт в гр. Враца, но тъй като подс. Д. и подс. Б. нямали лични карти в себе си от пункта отказали да приемат донесените вещи. Междувременно на място пристигнал полицейски патрул, който отвел подс. Д., подс. Б. ***, където да обяснят произхода на вещите. Самите вещи били иззети и останали на съхранение в РУП Враца, а в последствие установено, че същите са част от тези отнети от св. Т.Ц. и в по- голямата си част били натрошени.

При така изяснената фактическа обстановка настоящият състав на ВрОС намира, че атакувания съдебен акт е правилен и законосъобразен. За да постанови същият, съдът е анализирал задълбочено, заедно и поотделно събраните по съответният процесуален ред и изискуеми за правилното изясняване на делото писмени и гласни доказателства, при което е достигнал до обосновани и законосъобразни правни изводи, относно факта на извършване на противоправното деяние, неговата правна квалификация и авторство, субективната страна и личността на подсъдимият И.. Съдът се е мотивирал на кои доказателства дава вяра и поради каква причина.

От обективна страна деянието е осъществено с цел да набави имотна облага за другиго- подс. Д. и подс. Б., е спомогнал да бъдат отчуждени чуждите движими вещи, за които е предполагал, че са придобити чрез престъпление като е помогнал на същите да бъдат пренесени от центъра на с. Баница до дома на подс Г. Д..

От субективна страна правилно в мотивите си РС е приел, че деянието е извършено от този подсъдим с пряк умисъл, като той е съзнавал общественоопасният характер на деянието си, предвиждал е общественоопасните последици и е желал настъпването им.

Първоинстанционният съд е изложил фактическата обстановка, направил е доказателствен анализ, като изрично е посочил кои доказателства кредитира и защо, като въз основа на това и без наличие на противоречия е направил съответните правни изводи и по отношение на другите двама подсъдими – подс. Г.Д. и подс. Б.Б.. Не се констатираха допуснати съществени процесуални нарушения при оценка на доказателствата и съответно при изграждане на изводите по правно- релевантните факти.

При преценка дейността на първоинстанционния съд за определяне на  наказанието на подсъдимия И., за така извършеното престъпление, въззивният съд намира, че не следва да бъде ревизиран извода, в частта за размера на наложеното наказание. При реализация на наказателната отговорност, съдът е отчел доказаните и относими смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства, като е отдал необходимото внимание на смекчаващите, влияещи върху оценката за отговорност при спазване изискванията за индивидуализацията на наказанието.

Наказанието на подсъдимия И. е индивидуализирано при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства в предвидения в закона минимум от една година лишаване от свобода. След редукцията му по чл.58а от НК същият е определен в размер на 8 месеца лишаване от свобода. Законосъобразно е постановено изтърпяване при първоначален “строг” режим в затвор. Оценена е степента на обществена опасност на деянието с оглед на причинения резултат и начина на извършването му, което е обосновало занижение на наказанието. Отчитайки оказаното съдействие на органите на полицията, тежкото му социално положение, явно съжаление и критично отношение, първоинстанционният съд е определил размера на наказанието справедливо и съобразено с целите по чл.36 НК за конкретното извършено престъпление. Това са обстоятелствата имащи значение в контекста по чл.54 НК, които се оценяват при редуциране на наказанието.

Правилно в присъдата е преценено, че по отношение на подсъдимия И. не следва да се приложи разпоредбата на чл.66 от НК, с оглед наличието на предишното му осъждане по НОХД №6/2012год. на РС Враца, в сила от 25.01.2012год., по което му е наложено наказание от 4 месеца лишаване от свобода, изтърпяването на което е отложено на основание чл.66 НК  за срок от 3 години. В този именно срок е извършено и настоящето деяние.  

Неоснователни се явяват наведените в жалбата доводи за неотчитане от страна на районният съд при постановяване на съдебният акт на смекчаващите отговорността обстоятелства, а именно пълното му съдействие на органите на полицията и на съда, степента на неговото участие в деянието, тежкото му семейно състояние и тежко здравословно състояние след претърпяна хирургична интервенция и последваща необходимост от рехабилитация. Нещо повече именно така изброени са смекчаващите обстоятелства при превес, на които първоинстанционният съд е постановил съдебния си акт. По-леко от така определеното наказание и по-интензивно толериране на осъдения не би довело до желания ефект, не би довело до поправянето и превъзпитанието му, както и не би подействало превантивно върху други членове от социалното обкръжение.

При извършването на цялостна служебна проверка на атакуваната присъда, настоящата инстанция не установи допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и нарушение на материалния закон, обосноваващи наличие на основания за отмяната й, както в обжалваната, така и в необжалваната й част. Не са налице основания за нейното изменение в санкционната наказателно- осъдителната част, поради и което присъдата като правилна и законосъобразна следва да бъде потвърдена.

Мотивиран от горното и на основание чл. 338 от НПК, Врачанският окръжен съд

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА присъда №36 от 26.05.2014год., постановена по НОХД №551/2014год. по описа на Врачанският Районен Съд.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

             2.