Р Е Ш Е Н И Е ...

 

гр. ВРАЦА,  20.11.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд, НАКАЗАТЕЛНО отделение, в

публичното заседание на 23.10.2014 г.  в състав:

 

Председател:ХРИСТИНА МИХАЙЛОВА

    Членове:СНЕЖАНА НАУМОВА

                                 ВЕСЕЛКА ИВАНОВА   

в присъствието на:

прокурора ВЛАДИМИР ДИЛКОВ     и   секретар В.В.

като разгледа докладваното  от ХРИСТИНА МИХАЙЛОВА              

ВНОХ дело N`392   по описа за 2014 год.

 

С присъда № 48/09.06.2014г., постановена по НОХД № 124/13г. състав на Районен съд гр.Враца е признал подсъдимия С.Х.И. ***, с ЕГН ********** за виновен в това, че на 12.07.2012г. в гр.Враца на ул."Софроний Врачански" е причинил лека телесна повреда на длъжностно лице - свид. М.Ц.Д. *** на длъжност * към Общинско предприятие "Паркинги и гаражи" гр.Враца по повод изпълнение на функциите му (да посреща и обслужва клиенти, като събира такса за платено паркиране в синя зона на гр.Враца), изразяваща се в оток и кръвонасядане на дясна лицева половина, кръвоизлив по външната обвивка на дясна очна ябълка, охлузвания на лактите и колената, с което му е причинил временно разстройство на здравето, неопасно за живота, поради което и на основание чл.131 ал.1 т.1, вр. чл.130 ал.1 вр.чл.54 НК го е осъдил на 8 месеца лишаване от свобода, което на основание чл.66 ал.1 НК е отложено изтърпяването му за срок от 3 години от влизане на присъдата в сила.

Със същата присъда подсъдимия С.И. е осъден да заплати на гражданския ищец М.Д. *** сумата от 1200лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, ведно със законната лихва, начиная от 12.07.2012г., както и направените разноски по делото.

  Против така постановения съдебен акт на РС-Враца е постъпила въззивна жалба от адв.П.П. ***, защитник на подсъдимия С.И., с която се иска отмяна на първоинстанционната присъда и постановяване на нова, с която И. бъде признат за невиновен и оправдан по предявеното му обвинение, наред с което се прави и алтернативно искане за определяне на наказание при условията на чл.55 ал.1 т.2 НК и налагане на наказание "пробация". Отбелязва се, че обвинението не е доказано по безспорен начин, както и че са налице противоречиви доказателства, които не са обсъдени относно защо на едни се дава вяра, а други се отхвърлят.

Срещу същата присъда е подадена и въззивна жалба от М.Д., граждански ищец, с искане да бъде изменена обжалваната присъда, като се увеличи размера на наказанието лишаване от свобода, а също така се увеличи и размера на уважения граждански иск с всички законни последици от това.

Участващият по делото прокурор от ВрОП е на становище, че жалбата на подсъдимия е неоснователна, а присъдата на РС правилна и законосъобразна. Счита, че авторството на деянието е доказано по един безсъмнен начин, а наложеното наказание се явява адекватно, поради което и намира, че присъдата следва да бъде оставена в сила.

В съдебно заседание пред въззивната инстанция жалбоподателят-подсъдим С.И., редовно призован, не се явява. Вместо него се явява адв.С.Г. - АК-Враца, редовно упълномощена да го представлява пред тази инстанция. Същата е на становище, че жалбата следва да бъде уважена, като бъде отменена атакуваната от него присъда. Отбелязва, че подзащитният й е с чисто съдебно минало и наред с искането за постановяване на оправдателна присъда, поддържа довода за налагане на наказание при условията на чл.55 ал.1 т.2 б."б" НК, а именно "пробация". Наред с горното отбелязва, че същият е с добри характеристични данни, * с постигнати високи спортни успехи, като се отчете и чистото му съдебно минало моли да бъде изменена присъдата, като му се определи наказание "пробация", както и да бъде намален размера на присъденото на пострадалия обезщетение.

  Жалбоподателят-граждански ищец, в съдебно заседание пред ВрОС, редовно призован се явява лично и с повереник адв.Я.С. ***. Становището им е, че поддържат жалбата за увеличение както на наложеното наказание, така и на присъденото обезщетение. Отбелязва също, че подсъдимият е с наложено административно наказание на основание чл.78а НК и му е била наложена глоба, която той не е платил.

Врачанският окръжен съд, като анализира изложените в жалбите оплаквания, становищата на страните и изцяло правилността на обжалваната присъда в рамките на правомощията и своята компетентност по чл.313 и чл.314 НПК намира за установено следното:

Районен съд Враца при разглеждане на делото е събрал в достатъчен обем доказателства, като въз основа на тях от фактическа страна е прието за установено следното: Свидетелят М.Д. *** бил назначен с трудов договор № 6/03.12.2010г. на работа в Общинско предприятие "Паркинги и гаражи" гр.Враца на длъжност *, на който работното време било от 09 до 18 часа. Задълженията му били да посреща и обслужва клиенти, като събира такса за платено паркиране в синя зона гр.Враца, както и останалите задължения съгласно длъжностната му характеристика, а работното облекло се състояло от светлоотразителна жилетка, на гърба на която било написано името на фирмата, както и бадж със снимка, име и длъжност.

Подсъдимият С.И. ***, като за периода от 2007 до 2012г. бил *, като през 2012г. се състезавал за Рейсинг тим гр.Плевен, в клас "*". Към м.07.2012г. подсъдимият И. ползвал предоставения му лек автомобил от свид.К.Г. от гр.Враца, последния бил в чужбина, а именно лек автомобил "Фолксваген кади" с рег.№ Вр **** ВК, бял на цвят. За периода от 13 до 15.07.2012г. подсъдимия С.И. следвало да замине за участие в Р. Т., гр.И. на кръг от Източно-европейския шампионат по мотоциклетизъм на писта. Подсъдимият и свидетелят Д. не се познавали лично, но имали няколко срещи по повод работата на свид. Д., поради което се знаели по физиономия.

На 12.07.2012г. зоната която била определена за работа на свид. М.Д. бил паркинга на пл."Родина" в гр.Враца. Около 14 часа на ул."Софроний Врачански", пред № 7 подс. С.И. паркирал лекия автомобил с посочен по-горе номер и влязъл в намиращия се на същата улица фризьорски салон "Бионд", за да се подстриже. Същият ден този район бил обслужван от свид. Ю.А. на длъжност "*" Паркинги и гаражи гр.Враца. Тъй като подс.И. не заплатил престоя си за синя зона за паркиране, свид. А. изчакала около 20мин. и се обадила на свой колега да дойде да сложи скоба на автомобила. На лекия автомобил "Фолксваген" била поставена заключваща скоба от свид. Ц.К., също контрольор в "Паркинги и гаражи", който поставял скобите. Малко след поставянето й от фризьорския салон излязъл подс. С.И. и започнал да изразява недоволството си от поставената скоба и искал от свид. Ю.А. да извика колегите си, за да я свалят. От своя страна свид. А. се свързала със своя колега свид.Ц.К., който по това време разнасял вода на колегите си, тъй като било много горещо. С него по това време бил и свид. М.Д.. След обаждането на свид. А. свидетелите К. и Д. *** със служебния си автомобил, като свид. К. паркирал автомобила непосредствено зад този, на който била поставена скобата, като пръв от него слязъл свид. М.Д.. В този момент около 14,40 ч. подсъдимият С.И. се приближил към свид. М.Д. и започнал да го удря в лицето с думите "Колко пъти ще ми слагаш скоби". Свид. Д. паднал на земята, при което подс. С.И. го ритнал няколко пъти в областта на гърдите. На място присъствали свидетелите Ц.К. и Ю.А., колеги на пострадалия, както и намиращите се наблизо случайни граждани - свид. Г.П. и А. И., като последният издърпал отзад подсъдимия С.И.. Подс. С.И. си тръгнал веднага, като се качил в лек автомобил "Мазда премаци" с рег. № ВР **** ВК, собственост и управляван в този момент от свид. В.В. от гр.Враца, позната на подсъдимия С.И., която също била във фризьорския салон. Двамата се оттеглили от местопроизшествието. По лицето на свид. М.Д. имало кръв, като веднага за случая бил уведомен началникът му свид.К.И., който пристигнал незабавно. Свид. А. уведомила органите на полицията за инцидента. В 15,05 ч. на същия ден свид. М.Д. бил прегледан в МБАЛ "Хр.Ботев" гр.Враца, в Спешно отделение от д-р С.. По-късно на 13.07.2012г. свид. Д. посетил и съдебен лекар, който му издал съдебно-медицинско удостоверение № 187/2012г.

Съгласно заключението на приетата съдебно-медицинска експертиза свид. М.Д. в резултат на побоя е получил оток и кръвонасядане на дясна лицева половина, кръвоизлив под външната обвивка на дясна очна ябълка, охлузвания на лактите и колената, с което му е причинено временно разстройство на здравето, неопасно за живота. По механизъм посочените увреждания отговарят да бъдат получени от действието на твърди тъпи предмети и могат да бъдат получени по начин и по време, посочени от пострадалия.

Още същия ден на 12.07.2012г. по-късно следобяд, около 17,30ч. подс. С.И. заминал с микробус с баща си, свид. Х. И. и с приятел през гр.Плевен за Р. Т., където престоял няколко дни и участвал в състезанието Истанбул парк, кръг от Източно-европейския шампионат по мотоциклетизъм на писта. Лекият автомобил "Фолксваген кади" съгласно правилата на фирма "Паркинги и гаражи" Враца останал със сложената скоба до края на работното време, а именно до 18 ч. на 12.07.2012г., след което скобата била свалена. На другата сутрин лекият автомобил бил на мястото, но след това същият изчезнал, като не е установено кое лице го е откарало.

След завръщането си от Т. подс. С.И. бил задържан за срок от 24 часа за времето от 17ч. на 16.07.2012г. до 16,05 ч. на 17.07.2012г. като заподозрян в извършване на деянието - нанасяне на побой на свид. М.Д. по ЗМВР. На 17.07.2012г. били проведени три разпознавания, при което свидетелите К., Д. и А. категорично разпознали подс. С.И. като лицето нанесъл побой на свид. М.Д..

Въззивната инстанция изцяло възприема изложената от първия съд фактическа обстановка. Същата се подкрепя от събраните по делото доказателства, гласни и писмени, а именно частично от обясненията на подсъдимия С.И., показанията на свидетелите М.Д., Ю.А., Ц.К., Г.П., К.И., А. И., В.В., В.И., Х. И., П.С., Ц.П., Л.Н., Г.С., П.А., Р.Д., П.Е., Р.Д., Й.М., Д.И., Х. Х., М.В., Л.Г. и К.Г.. От заключенията на СМЕ и СПЕ, както и всички писмени доказателства, приложени по делото съставът на въззивният съд намира, че правилно първият съд е приел, че подсъдимият С.И. е извършил деянието, в което е обвинен, което е доказано по безспорен и несъмнен начин. За да стигне до тези си изводи, които се споделят и от съставът на Окръжния съд, първият съд е възприел и кредитирал показанията на свидетелите М.Д., Ю.А., Ц.К., Г.П., К.И. и Л.Г., както и заключението на СМЕ, протоколите за извършени разпознавания.

Правилно първият съд е приел, че именно подс. С.И. е извършил побоя над свид. М.Д., с което му е причинил лека телесна повреда, което е установено не само от показанията на пострадалия свидетел, но и от показанията на лицата, присъствали непосредствено на самото място на инцидента. В съответствие Районният съд е приел извършените ПСД, разпознаване на лица и предмети, като законосъобразно извършени, тъй като същите са проведени съгласно изискванията на закона.

Неоснователно се явява възражението в жалбата от адв.П.П., че Районният съд не е обсъдил доказателствата и защо едни кредитира, а други не. Тъкмо обратното. По делото са изложени пространни мотиви както от фактическа, така и от правна страна, като съдът задълбочено е обсъдил доказателствата поотделно и в съвкупност и е посочил защо на едни дава вяра и ги приема за достоверни, а други не.

Въззивният съд се солидаризира и с изводите на Районният съд досежно квалификацията на деянието и че не е налице деяние по чл.130 НК. Безспорно по делото е установено, че свид. Д. притежава качество на длъжностно лице по смисъла на чл.93 ал.1 б."б" НК, тъй като е изпълнявал работа, свързана с фактическо пазене и управление на чуждо имущество в "Паркинги и гаражи" - Враца, като събира такса за платено паркиране в синя зона. Обвинението е, че деянието е извършено по повод изпълнение на функциите в качеството му на длъжностно лице. На процесната дата пострадалия свидетел Д. е бил на работа на друго място, но при инцидента е бил на процесната улица "С.Врачански" и е вършил работата с изричното разрешение на началника си, свид. К.И.. Свид. Д. е бил с отличителните белези на служител на фирмата. Правилно Районният съд е приел от обективна и субективна страна, че подс. С.И. е осъществил състава на престъпление по чл.131 ал.1 т.1, вр. чл.130 ал.1 НК, а именно на 12.07.2012г. в гр.Враца, на ул."С.Врачански" че е причинил лека телесна повреда на длъжностно лице свид. М.Д., изразяваща се в оток и кръвонасядане на дясна лицева половина, кръвоизлив под външната обвивка на дясна очна ябълка, охлузвания на лактите и колената, с което му е причинил временно разстройство на здравето, неопасно за живота.

Подс. С.И. е извършил деянието умишлено, при форма на вина "пряк умисъл". От заключението на СМЕ е установено причиненото временно разстройство на здравето, неопасно за живота - лека телесна повреда. Както се посочи и по-горе, квалификацията по чл.131 ал.1 т.1 НК е правилна, тъй като телесната повреда е причинена на длъжностно лице по повод изпълнение на функциите му. Правилно РС е отбелязал, че по отношение на подс. С.И. не може да намери приложение института на чл.78а НК, въпреки че за деянието законодателят предвижда наказание лишаване от свобода до 3 години, тъй като същият е бил вече освобождаван веднъж от наказателна отговорност и му е била налагана глоба по този ред, която, съгласно справка от НАП-ТД Велико Търново не е заплатена, като  първия съд е наложил на подс.С.И. наказание в условията на чл.54 от НК, лишаване от свобода от осем месеца, като на основание чл.66 ал.1 от НК е отложил изтърпяването му за срок от три години от влизане на присъдата в сила. 

Въззивната инстанция счита, че съществуват основания за преоценка на постановения съдебен акт в частта относно индивидуализацията на наложеното по вид наказание. ВрОС намира, че степента на обществена опасност на деянието и дееца не са високи. На следващо място тази инстанция счита, че са налице многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства, а именно чистото съдебно минало, младата му възраст, краткотрайността на инцидента, добрите резултати постигнати от него като състезател по мотоциклетизъм, като следва да бъде отчетено и обстоятелството, че още същия ден подсъдимия след обяд е следвало да замине за Турция, където да участва в състезание по мотоциклетизъм, което е свързано с организация и бързане от негова страна за заминаването му. В тази връзка съдът намира, че жалбата на подсъдимия в частта за приложение на чл.55 от НК е основателна, поради което и счита, че присъдата следвда да бъде изменена в тази й част, като на подсъдимия С.Х.И. бъде определено наказание "Пробация" с приложението на първите две пробационни мерки, но над минимума предвиден в закона, а именно от по осем месеца за всяка една от тях - чл.42а ал.2 т.1 и т.2 НК - задължителна регистрация по настоящ адрес и задължителни периодични срещи с пробационен служител, първата от тях с периодичност два пъти седмично, съгласно чл.42б ал.1 НК.

Съдът намира присъдата в частта й относно присъдения размер на гражданския иск за правилна и обоснована, като са отчетени вида, характера и оздравителния период на телесната повреда, в която връзка се солидаризира с изложените доводи в тази насока на първия съд, като намира за излишно да преповтаря същите.

Счита за неоснователни възраженията от страна на повереника адв.С. за увеличаване на размера на наказанието, както и присъдения размер на гражданския иск, съгласно изложените по-горе мотиви в тази насока.                                                                                                                                      

При цялостната служебна проверка на атакуваната присъда въззивния съд не констатира съществени нарушения на процесуалните правила и двете му фази - досъдебна и съдебна, които да водят до отмяна и връщане на делото за ново разглеждане. По изложените съображения, настоящият съдебен състав намира, че жалбата на подсъдимия е частично основателна досежно вида на определеното му наказание, като първоинстанционната присъда подлежи на корекция в тази й част.

Водим от горното и на основание чл.334 т.3 вр. чл.337 ал.1 т.2 и чл.338 от НПК Врачанският окръжен съд

 

                      Р  Е  Ш  И :

 

ИЗМЕНЯ Присъда №48/09.06.2014г. постановена по НОХД №124/13г. на Районен съд гр.Враца, в частта с която подсъдимия С.Х.И. с ЕГН ********** е осъден на осем месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване е отложено за срок от три години, съгласно чл.66 ал.1 от НК, като на основание чл.131 ал.1 т.1 вр. чл.130 ал.1 вр. чл.55 ал.1 т.2 б."б" от НК МУ НАЛАГА на наказание "Пробация" - чл.42а ал.2 т.1 и т.2 НК, със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, с периодичност два пъти седмично, за срок от осем месеца и 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от осем месеца.

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата част.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

                                Председател:

 

 

                                    Членове:1.

 

 

      2.