ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Врачанският окръжен съд, наказателно отделение в закрито заседание на двадесет и шести ноември две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                           Председател: ПЕНКА ПЕТРОВА

    Членове: ЕВГЕНИЯ СИМЕОНОВА

                    ПЕТЯ ВЪЛЧЕВА

       

Като разгледа докладваното от съдията Вълчева ВЧНД № 550 по описа за 2014г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.243, ал.7 от НПК.

С определение № 320/23.09.2014год. постановено по НЧД №429/2014год. Районен Съд Бяла Слатина е потвърдил постановление на Районна прокуратура Бяла Слатина от 02.09.2014год., с което е прекратено ДП №727/2013год. на РП Бяла Слатина, респ. ДП №822/2013год. на РУП Бяла Слатина, образувано срещу неизвестен извършител и водено срещу В.Х.Б. за престъпление по чл.343, ал.1, б.б, вр. с чл.342, ал.1 НК.

Срещу определението на първостепенният съд е постъпила жалба от пострадалия Х. Н.Х., чрез повереника му адв. С.К..

В жалбата се твърди, че атакуваното определение е неправилно и незаконосъобразно. Основно се възразява срещу извода за случайно деяние по смисъла на чл.15 НК, като се поддържа, че е налице виновно поведение от страна на водача на лекия автомобил „Рено Еспейс”, който в нарушение на чл.20, ал.2 от ЗДвП не е избрал друга по подходяща скорост за движение, която би обезпечила своевременното му спиране при възникване на опасност на пътя. Оспорват се трасологичните изводи в автотехническото заключение, като се прави оплакване срещу неназначаването на трасологична експертиза от страна на прокурора, която на база на намерените обективни находки на местопроизшествието, единствено би могла компетентно да изясни мястото на удара, скоростта на движение на МПС-то и велосипеда, както и обстоятелството дали водача на лекия автомобил е бил в опасната зона на спиране при възприемане на велосипеда, като опасност за движението. В тази връзка се акцентира, че при изготвяне на АТЕ не е изяснено каква е била видимостта към кръстовището от страна на лекия автомобил и от какво разстояние водачът му обективно е могъл да възприеме като реално препятствие управлявания от пострадалия Х. велосипед. По тези съображения се моли да бъде отменено обжалваното определение на РС Бяла Слатина и делото да бъде върнато на РП Бяла Слатина с указания за доразследване.

Окръжният съд в качеството си на въззивна инстанция, след като обсъди наведените в жалбата доводи и съображения и провери изцяло законосъобразността на обжалваното определение, приема следното:

Досъдебното производство е образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.343, ал.1, б.б, в чл. 342, ал.1 НК на основание чл.212, ал.2 НПК със съставяне на акта за първото действие на разследването, именно със съставяне на протокола за оглед на местопроизшествието от 31.10.2013год.

С постановление на прокурор от 31.03.2014год. по ДП №727/2013год. по описа на РП Бяла Слатина е привлечен в качеството му на обвиняем В. Х. *** и му е повдигнато обвинение за това че на 31.10.2013год. в гр. Бяла Слатина на кръстовището на ул. „Хаджи Димитър” и ул.”Гимназиална” при управление на лек автомобил „Рено Еспейс Ж” с рег. № ВР **** ВА, негова собственост е нарушил правилата за движение: чл.5, ал.2, т.1 от ЗДвП и чл.3, т.1, т.2 и т.3 от ППЗДвП- с поведението си като участник в движението по пътищата- водач на МПС,не е спазил правилата за движение не е спазил правилата за движение и е поставил в опасност живота и здравето на друг участник в движението, чл.5, ал.2, т.1 ЗДвП- като водач на МПС не е бил внимателен и предпазлив към уязвим участник в движението , а именно водач на велосипед, чл.20, ал.2 от ЗДвП- управлявал е МПС със скорост, несъобразена с конкретните условия на видимост- тъмната част на денонощието и по непредпазливост е причинил средна телесна повреда на Х. Н.Х. ***, изразяваща се в счупване на лявата седалищна кост на таза без разместване на фрагментите, довело да трайно затруднение движението на долния ляв крайник, като пострадалия е съпричинил вредоностния резултат, нарушавайки правилата за движение, а именно: чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП- управлявал е ППС под въздействие на алкохол- с концентрация на алкохол 0.12 на хиляда, чл.46, ал.2 ППЗДвП- не е спрял на пътен знак Б2 „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!” и не е пропуснал лек автомобил „Рено Еспейс Ж”, с рег. № ВР **** ВА, който е имал предимство- престъпление по чл.343, ал.1, б.б, пр.ІІ, вр. чл.342, ал.1 НК.

С постановление на прокурор от РП Бяла Слатина от 02.09.2014год. на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 НПК е прекратено наказателното производство по ДП №727/2013год. по описа на РП Бяла Слатина, водено срещу В.Х.Б. за престъпление по чл.343, ал.1, б.б, вр. чл.342, ал.1 НК, поради наличието на случайно деяние от страна на водача на лекия автомобил.

С атакуваното определение №320/23.09.2014год., постановено по ЧНД №429/2014год. по описа на РС Бяла Слатина е потвърдено горното прекратително постановление като правилно, обосновано и законосъобразно.

При постановяване на своите актове прокурорът при РП Бяла Слатина и съставът на РС Бяла Слатина са възприели следната фактическа обстановка, въз основа на която са изградили и решаващите си правни изводи, а именно:

На 31.10.2013год. около 21.00ч. на кръстовището на ул.”Хаджи Димитър” и ул.”Гимназиална” в гр.Бяла Слатина е станало ПТП с участието на лек автомобил „Рено Еспейс Ж” с рег. №ВР * ВА, собственост и управлявано от В. Х. *** и жалбоподателя Х. Н.Х. от с. гр.Жалбоподателя Х. Х. *** с велосипед, тип планински, марка „Шимано” в посока от юг на север към кръстовището й с ул.”Хаджи Димитър”. Велосипедистът се движел със скорост от около 8км/ч по път без предимство, при навлизане в кръстовище. В момента в който достигнал линията на знак „Стоп” велосипедистът Х. започнал да намалява скоростта, но без да спре навлязъл в кръстовището. Възприемайки опасността от идващият автомобил, навил кормилото на велосипеда надясно, но бил ударен от преден десен калник на лекият автомобил в лявата странична част на велосипеда. В резултат на удара и навитото кормило надясно велосипеда и тялото на жалбоподателя се наклонили в посока обратна на удара- на ляво, като Х. ударил с лявата си ръка дясното триъгълно стъкло на автомобила, счупил го и бил отхвърлен напред и вдясно, падайки до десният бордюр на платното за движение на ул. „Хаджи Димитър”.

Лекият автомобил „Рено Еспейс” се движел по улица „Хаджи Димитър” в посока от запад на изток. Движел се по средата на дясната лента, с десни гуми на около 1.5м.в ляво от десния му ръб със скорост на движение около 29 км/ч. В един момент намирайки се на около 16.5метра от мястото на удара, водачът на лекия автомобил имал техническа възможност да види и възприеме пресичащият линията на знак „Стоп” велосипедист, навлизащ в кръстовището от дясно на ляво пред него, без да спре като опасност от ПТП. Водачът на автомобила реагирал на аварийно спиране, но поради попадане на мястото на удара в опасната му зона за спиране, лекият автомобил с предна челна част в областта на преден десен калник и със скорост на движение 29км/ч ударил в лява странична част велосипеда. В резултат на ПТП бил ранен велосипедиста- жалбоподателя Х., а лекия автомобил получил повреди и деформации.

След катастрофата и двамата водачи на ППС били изпробвани за алкохол, като резултата на водача на лекия автомобил В.Х.Б. бил отрицателен, а пробата на жалбоподателя- велосипедист положителна- 0.12 промила алкохол.

От назначената по делото съдебно- медицинска експертиза с вещо лице д-р Ф.Т., базирана на данните от разпитите на свидетели, фиш от ЦСМП Враца, филиал Бяла Слатина, амбулаторен лист и резултатите от рентгеново изследване се установява, че пострадалият Х. е получил счупване на лявата седалищна кост на таза без разместване на фрагментите, причинило трайно затруднение движението на долен ляв крайник с оздравителен период повече от един месец. По механизъм уврежданията отговарят да бъдат получени от падане на таза или при удар в лявата тазобедрена област и могат да бъдат получени при ПТП- сблъсък между лек автомобил и велосипедист. Т. е. по медикобиологични характеристики тези увреждания съставляват средна телесна повреда по смисъла на л.129, ал.2 НК.

От заключението на тройната АТЕ се установява, че велосипедистът се е движел по ул.”Гимназиална” с велосипед, в посока от юг на север към кръстовището й с ул.”Хаджи Димитър” Движел се е със скорост към момента на удара от около 8 км/ч. на около 3м. в ляво от десният ръб на платното за движение на ППС по улица без предимство, при навлизане в кръстовището, не е спрял на знак „Стоп”, започнал е да намалява скоростта и възприемайки опасността е навил кормилото на велосипеда на ляво и достигайки до мястото на удара е бил ударен от преден десен калник на лекия автомобил в лявата странична част на велосипеда. Лекият автомобил „Рено Еспейс” се движел по улица „Хаджи Димитър” в посока от запад на изток, по средата на дясната лента, с десни гуми на около 1.5м.в ляво от десния му ръб със скорост на движение около 29 км/ч. В един момент намирайки се на около 16.5метра от мястото на удара, водачът на лекия автомобил имал техническа възможност да види и възприеме пресичащият линията на знак „Стоп” велосипедист, навлизащ в кръстовището от дясно на ляво пред него, без да спре като опасност от ПТП. Водачът на автомобила реагирал на аварийно спиране, но поради попадане на мястото на удара в опасната му зона за спиране, лекият автомобил с предна челна част в областта на преден десен калник и със скорост на движение 29км/ч ударил в лява странична част велосипедиста. Заключението е определило, че опасната зона за спиране на лекия автомобил при движение с посочената скорост е 16.5м, а на велосипедиста е 3 метра. Отчетено е, че отстоянието, на което се е намирал лекия автомобил от мястото на удара в момента на възникване на опасността е 14.4м., а на велосипедиста  е 4метра. Сравнявайки тези величини, експертите са заключили, че водачът на лекият автомобил не е имал техническа възможност да предотврати ПТП с аварийно спиране, тъй като мястото на удара е попаднало в опасната му зона за спиране, за разлика от велосипедиста, който е могъл да го избегне с аварийно спиране.Според тримата автоексперти причина за настъпилото ПТП е внезапното навлизане в кръстовището на велосипедиста от дясно на ляво пред лекия автомобил, който се е движел с 29км/ч и попадането в опасната му зона за спиране.

При извършената проверка на атакуваният съдебен акт въззивната инстанция намира, че както прокурора, така и първоинстанционният съд са направили своите изводи въз основа на правилна преценка на фактите по делото и обосновано приложение на закона, при пълно и задълбочено проведено предварително разследване по случая. Събрани са възможните и необходимите доказателства, като са били изяснени всички обстоятелства от съществено значение за правилното решаване на делото- скоростта на движение на двете превозни средства, организацията и пътните характеристики в района на произшествието, начина на пресичане на кръстовището на велосипедиста, мястото на удара по широчина и дължина на пътното платно, опасната зона за спиране на превозните средства в конкретната пътна обстановка, разстоянието на което се е намирал лекия автомобил от мястото на удара в момента на възникване на опасността за движение, предотвратимостта на удара от техническа гледна точка и т.н. В тази връзка следва да се отбележи, че съдът приема, че напълно обосновано и правилно, както прокурорът, така и първият съд, са кредитирали с доверие като достоверни показанията на водача на лекия автомобил, тъй като същите напълно кореспондират с тези на пострадалият Х. и незаинтересованите св.Киров и св. Г. Х., пред когото пострадалият признал, че е навлязъл в кръстовището без да спре на знак Б2 и не е видял дори фарове на автомобила, а така също с обективните данни, отразени в протокола за оглед на местопроизшествие и заключението на тройната АТЕ.

Неоснователно се явява и оплакването в жалбата за необоснованост на изводите на автотехническите експерти, поради липса на съответна компетентост в областта на трасологията. Въззивният съд споделя становището на първостепенния за кредитиране на тройната АТЕ. Същата е обоснована със съответните доказателствени данни /разпити на свидетели, обективните находки и измервания в протокола за оглед на местопроизшествие, скица и фотоалбум към него/, като компетентно, конкретно и пълно е изяснила задачите, които са били възложени. В своята съвкупност и съответствие с останалите доказателства по делото тази експертиза не създава каквито и да е съмнения за некомпетентност, неправилност и неточност на изводите, включително относно мястото на удара, скоростта на движение на двете превозни средства, а така също и разстоянието, от което велосипеда управляван от пострадалия Х., е станал видимо препятствие за водача на лекия автомобил. С оглед на изложеното и въззивната инстанция приема, че искането за назначаване на трасологична експертиза е процесуално неоправдано и излишно.

Анализът на събрания доказателствен материал в неговата съвкупност мотивира правилния и законосъобразен извод, че в случая са изпълнени всички условия на чл.15 от НК за водача на лекия автомобилРено Еспейс”. Пострадалият велосипедист Х., без да спре на знакаСтоп”, е навлязъл в лентата му за движение внезапно и неочаквано, в опасната зона за спиране на автомобила, поради което водачът му не е бил в състояние да предотврати удара. Безспорно е установено, че последният се е движел правомерно със скорост от около 29 км, която е по-ниска от позволената. Правилно е преценен и моментът на възникване на опасността, а именно когато велосипедистът е навлязъл в кръстовището, пресичайки линията на мисленото продължение на десния ръб на улицата, тъй като преди този момент водачът на лекия автомобил, движещ се по пътя с предимство, не е могъл и не е бил длъжен да предполага наличието на подобна пътна опасност. В това отношение следва да се има предвид, че водачът на едно МПС, което се движи по път с предимство, по принцип не е длъжен да очаква неправомерно навлизане в лентата, по която правомерно извършва движение. По-конкретно той не е длъжен да очаква навлизането на пътно превозно средство от едната или другата му страна при преминаване на кръстовище, защото останалите участници в движението са предупредени да не навлизат в пътя с предимство, когато по него се движи превозно средство, а да го изчакат на определеното за тази цел място. Началото на възникване на опасност за движението за водача на МПС, което се движи по път с предимство, е оня момент, когато задълженият да даде предимство премине мястото за спиране и предприеме навлизане в платното за движение /Р 1309/16.12.76 г. по н.д. 1167/76 г. на ВКС, ІІ/.  Според автотехническите изчисления /т.4 от тройната АТЕ/ в този момент лекият автомобил е отстоял от мястото на удара на разстояние 14.4 метра. Това разстояние е по-малко от опасната му зона за спиране /около 16,5 метра/, поради което ударът е бил непредотвратим.

Съвсем неоснователно се възразява в жалбата, че водачът на лекия автомобил е допуснал нарушение на чл.20, ал.2 от ЗДвП, като не е избрал друга по-подходяща безопасна скорост, съобразена с движението му в оживен участък на пътя, на койтовнезапната поява на опасност за движението не е била абсолютно невъзможна”. Действително разпоредбата на чл.20, ал.2 от ЗДвП задължава водачите на ППС да направят всичко възможно, за да намалят скоростта или да спрат, когато възникне опасност за движението. Тази норма не създава обаче обективна отговорност за същите при настъпване на автопроизшествиетози смисъл Р № 76/18.03.85 г. по н.д. № 42/85 г., ІІІ н.о./. В конкретния случай водачът на лекия автомобилРено Еспейс” е бил изненадан от поведението на пострадалия и от момента на възникване на опасността /навлизането на мотопеда в кръстовището/ не е могъл да предотврати настъпването на резултата. До внезапното появяване на велосипеда на пътя на лекия автомобил водачът на последния се е движел правомерно и следователно не се е поставил виновно в положение да не може да избегне възникналата опасност. Опасността е предизвикана изцяло от виновното поведение на велосипедиста, който не е спрял на знак Б2 „Стоп”, а е потеглил и по този начин внезапно и неочаквано е засякъл пътя на лекия автомобил в опасната зона на спирането му. От това следва извод за невиновно поведение от страна на водача му В. Б.-случайно деяние по смисъла на чл.15 от НК.

Съобразно всичко до тук, този състав намира, че обжалваното определение е изчерпателно, обосновано и правилно относно фактическите и правните изводи, като липсват основания за отмяната му или изменението му.

Предвид това и на основание чл.243, ал.7 от НПК Врачанският окръжен съд

             

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение320/23.09.2014год. постановено по НЧД №429/2014год. по описа на Районен Съд Бяла Слатина, с което е потвърдено Постановление на Районна прокуратура Бяла Слатина от 02.09.2014год., с което е прекратено ДП №727/2013год. на РП Бяла Слатина, респ. ДП №822/2013год. на РУП Бяла Слатина, образувано срещу неизвестен извършител и водено срещу В.Х.Б. за престъпление по чл.343, ал.1, б.б, вр. с чл.342, ал.1 НК.

 

 Определението е окончателно.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

             

 

   ЧЛЕНОВЕ: 1.

              

 

       2.