О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                       гр.Враца,16.01.2017г.

 

Врачанският окръжен съд,гражданско  отделение,

в   закрито    заседание на 16.01.2017г. ,в състав:

 

   Председател:Пенка Петрова

 

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова

гр. дело N`15 по описа за  2017 година,

 

за да се произнесе взе предвид:

 

Ищцата по делото Г. Н. А. е подала молба,с която заявява,че оттегля исковата си молба и предявената с нея претенция/иск/.

Подадената молба е процесуално допустима.Производството по делото следва да се прекрати на това основание - оттегляне на иска.Съгласие на ответника не е необходимо,тъй като оттеглянето е направено преди първото по делото заседание.

Водим от горното,ВОС

 

           О П Р Е Д Е Л И :

 

Прекратява производството по делото,поради оттегляне на иска от страна на ищцата Г.Н.А. - чл.232 ГПК.

Определението подлежи на обжалване пред САС в едноседмичен срок от уведомяване на страните.

 

 

                       

 

 

                             Председател: