ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.9.2018г. до 30.9.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1.       

ЧНД No 462/2018

Производство по чл. 64 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА

Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА

Определение от 4.9.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Протокол от 13.9.2018
Наказателно дело № 1227/2018
В законна сила на 13.9.2018г.

2.       

ЧНД No 449/2018

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА

Определение от 7.9.2018г.

3.       

ЧНД No 450/2018

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА

Определение от 7.9.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 21.9.2018
Наказателно дело № 1251/2018
В законна сила на 21.9.2018г.

4.       

ЧНД No 451/2018

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА

Определение от 7.9.2018г.

5.       

ЧНД No 452/2018

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА

Определение от 7.9.2018г.

6.       

ЧНД No 463/2018

Производство по чл. 243 НПК

Докладчик:
ПЕТЯ П. ВЪЛЧЕВА

Определение от 7.9.2018г.
В законна сила на 7.9.2018г.

7.       

ЧНД No 470/2018

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ

Разпореждане от 13.9.2018г.
В законна сила на 13.9.2018г.

8.       

ЧНД No 480/2018

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ

Разпореждане от 14.9.2018г.
В законна сила на 14.9.2018г.

9.       

ЧНД No 481/2018

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ

Определение от 21.9.2018г.

10.   

ЧНД No 482/2018

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ

Определение от 21.9.2018г.
В законна сила на 1.10.2018г.

11.   

ЧНД No 483/2018

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ

Определение от 21.9.2018г.
В законна сила на 1.10.2018г.

12.   

ЧНД No 484/2018

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ

Определение от 21.9.2018г.

13.   

ЧНД No 489/2018

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ

Определение от 21.9.2018г.
В законна сила на 1.10.2018г.

14.   

ЧНД No 493/2018

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ

Определение от 25.9.2018г.

15.   

ЧНД No 494/2018

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ

Определение от 25.9.2018г.