О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд в закрито заседание на 11.04.2019г.                  в състав:

 

   Председател:НАДЯ ПЕЛОВСКА

 

 

Като разгледа докладваното гр.дело N 123 по описа за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Съдът, като взе предвид, че всички съдии от състава на Окръжен съд-Враца са се отвели от разглеждането на делото приема, че са изчерпани възможностите за определяне на друг съдия, комуто то да бъде възложено. По тази причина делото ще следва да бъде прекратено и изпратено на Апелативен съд-София за определянето на друг равен по степен съд, който да го разгледа.

Водим от горното,Врачанският окръжен съд

 

                

                 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 123/2019 год. по опис на Окръжен съд-Враца.

ДЕЛОТО да се изпрати на Софийския апелативен съд за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа

Определението е окончателно и неподлежи на обжалване.

 

 

 

 

Председател:...........