ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.7.2019г. до 31.7.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 344/2019 Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Определение от 1.7.2019г.
2 Търговско дело No 13/2013 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 1.7.2019г.
3 Търговско дело No 98/2013 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Решение от 1.7.2019г.
В законна сила на 9.7.2019г.
4 Търговско дело No 99/2019 Обжалване отказ на длъжностното лице по ЗТР за вписване/обявяване Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 1.7.2019г.
В законна сила на 1.7.2019г.
5 Гражданско дело No 617/2007 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Определение от 2.7.2019г.
6 Гражданско дело (В) No 371/2019 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Решение от 2.7.2019г.
В законна сила на 2.7.2019г.
7 Гражданско дело (В) No 387/2019 Искове по КЗ Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Определение от 2.7.2019г.
В законна сила на 2.7.2019г.
8 Търговско дело No 142/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Определение от 2.7.2019г.
9 Частно гражданско дело (В) No 374/2019 Заявления по чл. 417 ГПК Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Определение от 3.7.2019г.
В законна сила на 3.7.2019г.
10 Търговско дело No 61/2013 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Определение от 3.7.2019г.
11 Търговско дело No 41/2015 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Определение от 3.7.2019г.
12 Търговско дело No 21/2016 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Определение от 3.7.2019г.
13 Търговско дело No 48/2016 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Определение от 3.7.2019г.
14 Търговско дело No 131/2016 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Определение от 3.7.2019г.
15 Търговско дело No 61/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 3.7.2019г.
16 Търговско дело No 96/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Определение от 3.7.2019г.
17 Гражданско дело (В) No 177/2019 Искове за недействителност на правни сделки Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
Решение от 4.7.2019г.
В законна сила на 4.7.2019г.
18 Гражданско дело (В) No 248/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Решение от 4.7.2019г.
В законна сила на 4.7.2019г.
19 Гражданско дело (В) No 285/2019 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Решение от 4.7.2019г.
20 Гражданско дело (В) No 287/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Решение от 4.7.2019г.
В законна сила на 4.7.2019г.
21 Частно гражданско дело (В) No 370/2019 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
Определение от 4.7.2019г.
В законна сила на 4.7.2019г.
22 Търговско дело No 9/2014 Производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Определение от 4.7.2019г.
23 Търговско дело No 49/2016 Производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Определение от 4.7.2019г.
24 Търговско дело No 66/2016 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Определение от 4.7.2019г.
25 Търговско дело No 34/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Определение от 4.7.2019г.
26 Търговско дело No 138/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Решение от 4.7.2019г.
27 Търговско дело No 72/2019 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Определение от 4.7.2019г.
28 Търговско дело No 95/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Определение от 4.7.2019г.
29 Гражданско дело No 18/2002 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 5.7.2019г.
30 Частно гражданско дело (В) No 357/2019 Заявления по чл. 417 ГПК Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Определение от 5.7.2019г.
В законна сила на 5.7.2019г.
31 Гражданско дело (В) No 390/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
Определение от 5.7.2019г.
В законна сила на 5.7.2019г.
32 Търговско дело No 62/2012 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 5.7.2019г.
33 Търговско дело No 13/2013 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 5.7.2019г.
34 Гражданско дело (В) No 328/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 8.7.2019г.
В законна сила на 8.7.2019г.
35 Търговско дело No 112/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 8.7.2019г.
36 Търговско дело No 130/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 8.7.2019г.
37 Гражданско дело (В) No 260/2019 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Решение от 9.7.2019г.
В законна сила на 9.7.2019г.
38 Гражданско дело (В) No 282/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Решение от 9.7.2019г.
В законна сила на 9.7.2019г.
39 Гражданско дело (В) No 314/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 9.7.2019г.
40 Частно гражданско дело (В) No 377/2019 Заявления по чл. 417 ГПК Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Определение от 9.7.2019г.
В законна сила на 9.7.2019г.
41 Търговско дело No 129/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Определение от 9.7.2019г.
42 Гражданско дело (В) No 270/2019 Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
Решение от 10.7.2019г.
43 Гражданско дело (В) No 327/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Решение от 12.7.2019г.
В законна сила на 12.7.2019г.
44 Търговско дело No 52/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 12.7.2019г.
В законна сила на 31.7.2019г.
45 Гражданско дело (В) No 245/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Определение от 15.7.2019г.
46 Гражданско дело (В) No 304/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Решение от 15.7.2019г.
В законна сила на 15.7.2019г.
47 Гражданско дело (В) No 329/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 15.7.2019г.
В законна сила на 15.7.2019г.
48 Частно гражданско дело (В) No 337/2019 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Определение от 15.7.2019г.
В законна сила на 15.7.2019г.
49 Частно гражданско дело (В) No 359/2019 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Определение от 15.7.2019г.
В законна сила на 15.7.2019г.
50 Частно гражданско дело (В) No 395/2019 Приемане на наследство и отказ от наследство Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Определение от 15.7.2019г.
В законна сила на 15.7.2019г.
51 Търговско дело No 102/2016 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 15.7.2019г.
52 Гражданско дело (В) No 375/2019 Производства по Закона за защита от домашното насилие Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
Решение от 16.7.2019г.
В законна сила на 16.7.2019г.
53 Частно гражданско дело (В) No 376/2019 ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ДЕЛА - Обжалване на отказ за вписване Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Определение от 16.7.2019г.
54 Частно гражданско дело (В) No 379/2019 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Определение от 16.7.2019г.
В законна сила на 16.7.2019г.
55 Търговско дело No 49/2016 Производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Определение от 16.7.2019г.
56 Търговско дело No 114/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Определение от 16.7.2019г.
57 Търговско дело No 44/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 16.7.2019г.
58 Търговско дело No 71/2019 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Решение от 16.7.2019г.
В законна сила на 25.7.2019г.
59 Търговско дело No 71/2019 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Решение от 16.7.2019г.
В законна сила на 24.7.2019г.
60 Гражданско дело (В) No 242/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Решение от 17.7.2019г.
61 Гражданско дело (В) No 296/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване Председател и докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Решение от 17.7.2019г.
В законна сила на 17.7.2019г.
62 Търговско дело No 15/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 17.7.2019г.
63 Гражданско дело (В) No 61/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Решение от 18.7.2019г.
В законна сила на 18.7.2019г.
64 Гражданско дело (В) No 116/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Решение от 18.7.2019г.
В законна сила на 18.7.2019г.
65 Гражданско дело (В) No 175/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Решение от 18.7.2019г.
В законна сила на 18.7.2019г.
66 Гражданско дело (В) No 211/2019 Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
Решение от 18.7.2019г.
67 Гражданско дело (В) No 315/2019 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Председател и докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Решение от 18.7.2019г.
68 Гражданско дело (В) No 280/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Решение от 19.7.2019г.
В законна сила на 19.7.2019г.
69 Гражданско дело (В) No 294/2019 Искове за недействителност на правни сделки Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Решение от 19.7.2019г.
В законна сила на 19.7.2019г.
70 Търговско дело No 80/2016 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 19.7.2019г.
В законна сила на 29.7.2019г.
71 Търговско дело No 71/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 19.7.2019г.
72 Търговско дело No 46/2019 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 19.7.2019г.
73 Гражданско дело No 702/2018 Искове по ЗОДОВ Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Решение от 22.7.2019г.
74 Гражданско дело (В) No 274/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Решение от 22.7.2019г.
75 Гражданско дело (В) No 319/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Решение от 22.7.2019г.
В законна сила на 22.7.2019г.
76 Гражданско дело (В) No 341/2019 Искове за недействителност на правни сделки Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Решение от 22.7.2019г.
В законна сила на 22.7.2019г.
77 Гражданско дело (В) No 383/2019 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Определение от 22.7.2019г.
В законна сила на 22.7.2019г.
78 Частно гражданско дело (В) No 405/2019 Възражения - чл. 423 ГПК (II инст. ОС) Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАГДАЛЕНА Б. МЛАДЕНОВА
Определение от 22.7.2019г.
В законна сила на 22.7.2019г.
79 Търговско дело No 113/2018 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 22.7.2019г.
80 Търговско дело No 165/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Решение от 22.7.2019г.
81 Гражданско дело (В) No 295/2019 Искове за недействителност на правни сделки Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Решение от 23.7.2019г.
82 Гражданско дело (В) No 343/2019 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Решение от 23.7.2019г.
83 Гражданско дело (В) No 398/2019 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 23.7.2019г.
В законна сила на 23.7.2019г.
84 Търговско дело No 122/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 23.7.2019г.
85 Гражданско дело (В) No 346/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Решение от 24.7.2019г.
В законна сила на 24.7.2019г.
86 Търговско дело No 72/2014 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Определение от 24.7.2019г.
87 Търговско дело No 105/2019 Обжалване отказ на длъжностното лице по ЗТР за вписване/обявяване Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Решение от 24.7.2019г.
88 Гражданско дело (В) No 161/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 25.7.2019г.
В законна сила на 25.7.2019г.
89 Гражданско дело (В) No 333/2019 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 25.7.2019г.
90 Гражданско дело (В) No 348/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Решение от 25.7.2019г.
91 Гражданско дело (В) No 356/2019 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Решение от 25.7.2019г.
92 Търговско дело No 158/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Решение от 25.7.2019г.
93 Търговско дело No 47/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Решение от 25.7.2019г.
94 Гражданско дело No 619/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Определение от 26.7.2019г.
95 Частно гражданско дело (В) No 292/2019 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Определение от 26.7.2019г.
96 Гражданско дело (В) No 326/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 26.7.2019г.
97 Частно гражданско дело (В) No 421/2019 Спиране - чл. 420 ГПК Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Определение от 26.7.2019г.
В законна сила на 26.7.2019г.
98 Частно гражданско дело (В) No 437/2019 Обезпечаване на бъдещ иск; частна жалба срещу актове на съда в производството по чл. 389 и сл. от ГПК Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Определение от 26.7.2019г.
В законна сила на 26.7.2019г.
99 Гражданско дело No 617/2007 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Определение от 29.7.2019г.
100 Гражданско дело (В) No 268/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 29.7.2019г.
В законна сила на 29.7.2019г.
101 Гражданско дело (В) No 351/2019 Производства по Закона за защита от домашното насилие Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 29.7.2019г.
В законна сила на 29.7.2019г.
102 Гражданско дело (В) No 414/2019 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Решение от 29.7.2019г.
В законна сила на 29.7.2019г.
103 Частно гражданско дело (В) No 442/2019 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Определение от 29.7.2019г.
В законна сила на 29.7.2019г.
104 Търговско дело No 131/2016 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Определение от 29.7.2019г.
105 Търговско дело No 45/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Решение от 29.7.2019г.
106 Търговско дело No 7/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 29.7.2019г.
107 Гражданско дело (В) No 284/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 30.7.2019г.
В законна сила на 30.7.2019г.
108 Гражданско дело No 400/2019 Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Определение от 30.7.2019г.
В законна сила на 30.7.2019г.
109 Частно гражданско дело (В) No 439/2019 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Определение от 30.7.2019г.
В законна сила на 30.7.2019г.
110 Търговско дело No 61/2013 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Определение от 30.7.2019г.
111 Търговско дело No 9/2014 Производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Определение от 30.7.2019г.
112 Търговско дело No 48/2016 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Определение от 30.7.2019г.
113 Търговско дело No 49/2016 Производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Определение от 30.7.2019г.
114 Търговско дело No 66/2016 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Определение от 30.7.2019г.
115 Търговско дело No 20/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Решение от 30.7.2019г.
116 Търговско дело No 71/2019 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 30.7.2019г.
117 Гражданско дело (В) No 275/2019 Искове за недействителност на правни сделки Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 31.7.2019г.
В законна сила на 31.7.2019г.
118 Гражданско дело (В) No 301/2019 Искове по ЗЗДискр. Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Решение от 31.7.2019г.
119 Гражданско дело (В) No 334/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 31.7.2019г.
В законна сила на 31.7.2019г.
120 Гражданско дело (В) No 373/2019 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Решение от 31.7.2019г.
121 Гражданско дело (В) No 441/2019 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 31.7.2019г.
В законна сила на 31.7.2019г.