О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №...

 

Врачанският окръжен съд, наказателно отделение, в съдебно    заседание на тринадесети февруари, две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

   Председател: ЛИДИЯ КРУМОВА

                       

с участието на секретаря Лилия Горчева и прокурора Десислав Начков, като разгледа докладваното от съдията Л. Крумова ЧНД N 67 по описа за  2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

***

     При горните съображения, на основание чл.64, ал.4, предл.1 НПК, Врачанският окръжен съд

 

                   О П Р Е Д Е Л И:

 

     ВЗЕМА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ "ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА" по отношение на Д.П.Б.,***, роден на ***год. в гр. ***, български гражданин, неженен, осъждан, с ЕГН **********, обвиняем по ДП № 252/2019г. по описа на Окръжна прокуратура - Враца /ДП № 179/2019г. по описа на ОД на МВР гр. Враца/.

     За взетата мярка за неотклонение да се уведоми семейството на обвиняемия Д.Б. - майката Г.Д.И. и бащата П.Б. ***.

     Настоящето определение подлежи на обжалване или протестиране в 3-дневен срок от днес пред САС.

     В случай на обжалване или протестиране, насрочва делото пред САС за 21.02.2019год. от 10.00ч.

 

 

 

                  

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: