ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.3.2019г. до 28.3.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1.       

ЧНД No 81/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ

Определение от 1.3.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 22.3.2019
Наказателно дело № 344/2019
В законна сила на 22.3.2019г.

2.       

ЧНД No 82/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ

Определение от 1.3.2019г.

3.       

ЧНД No 84/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА

Определение от 1.3.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 21.3.2019
Наказателно дело № 324/2019
В законна сила на 21.3.2019г.

4.       

ЧНД No 85/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА

Определение от 1.3.2019г.
В законна сила на 11.3.2019г.

5.       

ЧНД No 86/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ

Определение от 1.3.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 25.3.2019
Наказателно дело № 336/2019
В законна сила на 25.3.2019г.

6.       

ЧНД No 87/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ

Определение от 1.3.2019г.
В законна сила на 11.3.2019г.

7.       

ЧНД No 93/2019

Производство по чл. 64 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА

Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ

Определение от 1.3.2019г.
В законна сила на 6.3.2019г.

8.       

ЧНД No 98/2019

Производство по чл. 64 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА

Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА

Определение от 5.3.2019г.
В законна сила на 11.3.2019г.

9.       

ВЧНД No 72/2019

Производство за произнасяне за веществените доказателства и разноските - чл. 306, ал. 1, т. 4 НПК

Председател и докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА

Определение от 6.3.2019г.

10.   

ЧНД No 14/2019

Производство по ЗЕЕЗА

Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА

Решение от 7.3.2019г.
В законна сила на 7.3.2019г.

11.   

ЧНД No 62/2019

Производство по чл. 243 НПК

Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ

Определение от 8.3.2019г.

12.   

ЧНД No 101/2019

Производство по чл. 65 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА

Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ

Определение от 11.3.2019г.
Н.Ц.Д.
В законна сила на 15.3.2019г.

13.   

ЧНД No 91/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА

Определение от 13.3.2019г.
В законна сила на 21.3.2019г.

14.   

ВЧНД No 89/2019

Производства по чл. 249, чл. 250, чл. 288 и чл. 289 от НПК

Председател:
ЛИДИЯ КРУМОВА
Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА

Решение от 14.3.2019г.

15.   

ЧНД No 100/2019

Производство по чл. 243 НПК

Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА

Определение от 14.3.2019г.
В законна сила на 26.3.2019г.

16.   

ЧНД No 102/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА

Определение от 18.3.2019г.
В законна сила на 26.3.2019г.

17.   

ЧНД No 111/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА

Определение от 25.3.2019г.

18.   

ЧНД No 112/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА

Определение от 25.3.2019г.

19.   

ЧНД No 115/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ

Определение от 28.3.2019г.

20.   

ЧНД No 116/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ

Определение от 28.3.2019г.