ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.9.2019г. до 30.9.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1.       

ЧНД No 254/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ПЕТЯ П. ВЪЛЧЕВА

Определение от 3.7.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 17.7.2019
Наказателно дело № 844/2019
В законна сила на 17.7.2019г.

2.       

ЧНД No 255/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ПЕТЯ П. ВЪЛЧЕВА

Определение от 3.7.2019г.
В законна сила на 11.7.2019г.

3.       

ЧНД No 256/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ПЕТЯ П. ВЪЛЧЕВА

Определение от 3.7.2019г.
В законна сила на 11.7.2019г.

4.       

ЧНД No 257/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ПЕТЯ П. ВЪЛЧЕВА

Определение от 3.7.2019г.
В законна сила на 11.7.2019г.

5.       

ЧНД No 272/2019

Производство по чл. 64 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА

Докладчик:
ПЕТЯ П. ВЪЛЧЕВА

Определение от 5.7.2019г.
В законна сила на 9.7.2019г.

6.       

ЧНД No 306/2019

Производство по чл. 65 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА

Докладчик:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА

Определение от 22.7.2019г.
Р.Д.Р.
В законна сила на 26.7.2019г.

7.       

НОХД No 234/2019

Подкуп на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен заседател, прокурор или следовател

Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ

Присъда от 8.8.2019г.
С.Н.В.
Мотиви от 16.8.2019г.
В законна сила на 26.8.2019г.

8.       

ЧНД No 337/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ПЕТЯ П. ВЪЛЧЕВА

Определение от 9.8.2019г.
В законна сила на 19.8.2019г.

9.       

НОХД No 338/2019

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

Докладчик:
ПЕТЯ П. ВЪЛЧЕВА

Споразумение от 9.8.2019г.
Л.Й.Ю.
К.К.Х.
В законна сила на 9.8.2019г.

10.   

НОХД No 331/2019

Подкуп на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен заседател, прокурор или следовател

Докладчик:
ПЕТЯ П. ВЪЛЧЕВА

Присъда от 12.8.2019г.
К.Й.С.
Мотиви от 12.8.2019г.
В законна сила на 20.8.2019г.

11.   

ЧНД No 342/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ПЕТЯ П. ВЪЛЧЕВА

Определение от 16.8.2019г.
В законна сила на 26.8.2019г.

12.   

ЧНД No 344/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ПЕТЯ П. ВЪЛЧЕВА

Определение от 16.8.2019г.
В законна сила на 26.8.2019г.

13.   

ЧНД No 345/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ПЕТЯ П. ВЪЛЧЕВА

Определение от 16.8.2019г.
В законна сила на 26.8.2019г.

14.   

ЧНД No 346/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ПЕТЯ П. ВЪЛЧЕВА

Определение от 16.8.2019г.
В законна сила на 26.8.2019г.

15.   

ЧНД No 347/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ПЕТЯ П. ВЪЛЧЕВА

Определение от 16.8.2019г.
В законна сила на 26.8.2019г.

16.   

НОХД No 358/2019

Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра

Докладчик:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА

Споразумение от 29.8.2019г.
В.В.Г.
Х.М.Г.
В законна сила на 29.8.2019г.

17.   

ЧНД No 367/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА

Определение от 4.9.2019г.
В законна сила на 12.9.2019г.

18.   

ЧНД No 368/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА

Определение от 4.9.2019г.
В законна сила на 12.9.2019г.

19.   

ЧНД No 369/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА

Определение от 4.9.2019г.
В законна сила на 12.9.2019г.

20.   

ЧНД No 370/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА

Определение от 4.9.2019г.
В законна сила на 12.9.2019г.

21.   

ЧНД No 371/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА

Определение от 4.9.2019г.
В законна сила на 12.9.2019г.

22.   

ЧНД No 375/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА

Определение от 4.9.2019г.
В законна сила на 12.9.2019г.

23.   

ЧНД No 376/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА

Определение от 4.9.2019г.
В законна сила на 12.9.2019г.

24.   

ЧНД No 377/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА

Определение от 4.9.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 2.10.2019
Наказателно дело № 1109/2019

25.   

ЧНД No 378/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА

Определение от 4.9.2019г.
В законна сила на 12.9.2019г.

26.   

ЧНД No 374/2019

Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС

Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА

Решение от 5.9.2019г.
В законна сила на 13.9.2019г.

27.   

НОХД No 379/2019

Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.1 НК

Докладчик:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА

Споразумение от 9.9.2019г.
К.И.А.
В законна сила на 9.9.2019г.

28.   

ЧНД No 383/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ

Определение от 12.9.2019г.
В законна сила на 20.9.2019г.

29.   

ЧНД No 384/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ

Определение от 12.9.2019г.
В законна сила на 12.9.2019г.

30.   

ЧНД No 385/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ

Определение от 12.9.2019г.
В законна сила на 20.9.2019г.

31.   

ЧНД No 386/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ

Определение от 12.9.2019г.
В законна сила на 20.9.2019г.

32.   

ЧНД No 393/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА

Определение от 18.9.2019г.

33.   

ВЧНД No 396/2019

Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето

Председател и докладчик:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА

Решение от 24.9.2019г.
В законна сила на 24.9.2019г.

34.   

ЧНД No 116/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ

Определение от 27.9.2019г.

35.   

ЧНД No 399/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА

Определение от 27.9.2019г.

36.   

ЧНД No 401/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА

Определение от 27.9.2019г.
В законна сила на 5.10.2019г.

37.   

ЧНД No 402/2019

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА

Определение от 27.9.2019г.